Norrlands Handledar Institut
”PRO HOMINIBUS BONOQUE REGIMINE PER SCIENTIAM MORUM ET AFFECTUS ANIMI” – Norrlands handledarinstituts valspråk betyder ordagrant översatt från latin; För människor och god ledning genom kunskap om beteende och känslor. Institutet erbjuder utbildningar till företag som Handledarutbildning i psykosocialt arbete, avancerad ResursCoach, det situationsanpassade ledarskapet. De erbjuder också utredningar, rekryteringar samt bedriver organisationsutveckling. Kunderna är statliga myndigheter, kommunala organisationer, näringsliv samt privatpersoner
Michael Edholm har ett förflutet som militär och när han gick ledarskapsutbildning blev han intresserad av psykologi, och bestämde sig för att läsa till psykolog. År 2002 startade han sitt eget företag Norrlands handledarinstitut och sysslade då mestadels med patientarbete. Norrlands Handledarinstitut fungerade som en underkonsult till företagshälsovården, och tog sig an dem som hamnade lite mellan stolarna mellan psykiatri och företagsvård.
– Företagshälsovården är ju mer som en primärvård och psykiatrin tar ju bara de tyngre fallen. Så vi blev ett mellanting, förklarar Michael.
Numera är det privata- och offentliga bolag som anlitar dem, såsom stat, landsting och kommuner.

Företaget har tre anställda och utbildningen sker antingen i deras egna lokaler på järnvägsgatan eller så åker de ut till beställarna. När det gäller kurser för förskolepersonal använder de sig mycket av rollspel för att visa problemsituationer och komma fram till lösningar.
– Det är jättekul för de är med och leker varje dag och tar del av barnens fantasivärld. Då blir det ofta väldigt spännande och kul vid rollspelet, säger Michael.
I framtiden hoppas Michael på att få utföra en del tjänster åt skolan både i Sollefteå men även i Härnösand, samt kunna hjälpa till inom övrig offentlig verksamhet.
- Vi har också ett gott samarbete med Umeå Universitet och ser till att vi alltid har 1-2 kandidater som praktiserar här under 3½ månad, påpekar Michael.


Norrlands handledarinstitut

Bransch:
Utbildning

Telefon: 0620-62 06 52


Email:
info@nhi.se

Hemsida:
www.nhi.se

Adress:
Norrlands handledarinstitut
Järnvägsgatan 24
88130 Sollefteå

| 13 SENASTE FÖRETAGEN